BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kültür Hizmetleri Müdürlüğü

 

Genel Kurul Tutanağı ve Yoklama Listesi

 

 

Not: İlgili formların çıktıları alınarak, doldurulduktan sonra Kültür Hizmetleri Müdürlüğü'ne iletilmesi gerekmektedir.