BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Kültür Hizmetleri Müdürlüğü

 

Öğrenci Toplulukları Çalışmalarına İlişkin Esaslar

1.Öğrenci toplulukları, “Başkent  Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi” çerçevesinde çalışmalarını yürütmelidir.

 

2.Öğrenci toplulukları (SAT ve MAT), her yıl Kasım ayı sonuna kadar Genel Kurul düzenlemek zorundadır. Genel Kurul düzenlemeyen toplulukların faaliyet yapmalarına izin verilmez. Topluluk yönetim kurulu, genel kurul sonucunda oluşan yönetim bilgilerini Kültür Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmekle yükümlüdür.

 

3.Topluluk akademik danışmanı tarafından imzalanmayan dilekçeler ve raporlar kabul edilmez.

 

4.Topluluklar, etkinlik onayı için (SAT’lar Kültür Hizmetleri Müdürlüğü’ne, MAT’lar Dekanlık/Müdürlüğe), yapacakları etkinliklerden en az 20 gün önce başvurmak zorundadırlar. Etkinliğe ait duyuru materyallerini ise (afiş, broşür, internet vb.) en az 10 gün öncesinde Kültür Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadırlar.

 

5.Öğrenci toplulukları yapacakları etkinliklerde (konferans, sempozyum, panel, seminer vb.) Üniversitemiz dışından davet edilecek konukların özgeçmişlerini dilekçelerine eklemek zorundadır. Üniversitemize davet edilecek konuk, Rektörlük makamı tarafından onaylandıktan sonra Kültür Hizmetleri Müdürlüğü topluluğa bilgi verir ve topluluğun akademik danışmanı veya topluluk yönetim kurulu davetli konuklarla iletişim kurar.

 

6.Rektörlük makamı tarafından onaylanan etkinliklere ait duyuruların (afiş, el ilanı vb.) basımı, çoğaltılması ve duyurulması Kültür Hizmetleri Müdürlüğü tarafından onay verildikten sonra yapılmalıdır.

 

7.Afişlerde topluluğun adı, etkinliğin yeri, tarihi, saati ve konusu açıkça yazılmalıdır. Rektörlük tarafından onaylanmış özel bir durum olmadığı sürece, afişlerde ücret, sponsor ve reklam yazılamaz.

 

8.Öğrenci toplulukları diğer üniversitelerde ve yurt içinde yapılan etkinliklere katılmak istemeleri durumunda, etkinliği düzenleyen kurum/kuruluşun Üniversitemize resmi davet yazısı göndermesi gerekmektedir. Davet yazısına istinaden topluluk, etkinliğe katılabilmek için dilekçe yazar ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü’ne sunar.

 

9.Öğrenci toplulukları yapmış olduğu her etkinlikten sonra 5 iş günü içinde Etkinlik Değerlendirme Formunu doldurarak Kültür Hizmetleri Müdürlüğü'ne iletmek zorundadır.

 

10.Tüm öğrenci toplulukları, her akademik yarıyıl sonunda dönemlik çalışma raporlarını, (SAT’lar Kültür Hizmetleri Müdürlüğü’ne, MAT’lar Dekanlı/Müdürlüğe) teslim etmekle yükümlüdür.

 

11.Öğrenci toplulukları yapacakları etkinlikleri ve isteklerini öncelikle Kültür Hizmetleri Müdürlüğü ile görüşmelidir. SKS Daire Başkanlığı’na ve Rektörlük Makamı’na direk çıkmamalıdır.

 

12.Öğrenci Toplulukları üniversite dışı yazışmaları kendileri yapamazlar. Üniversite dış yazışmalar Kültür Hizmetleri Müdürlüğü üzerinden SKS ve Rektörlük onayı ile yapılmalıdır.